Blikkenslagerens rolle ved modernisering av vernede bygg

Mye av den aldrende bygningsmassen som har stor historisk verdi er bygget med helt andre konstruksjonsteknikker og materialer enn det som brukes i dag.

Dette skaper helt nye utfordringer.

Gammel i en ny verden

Alle vernede bygg har til felles at de begynner å bli relativt gamle. Derfor oppstår det naturlig en konflikt mellom ønsket om å verne og behovet for å oppgradere. Tøffere klima og nye typer forurensing skaper slitasje som man ikke så tidligere, og dette krever andre typer løsninger.

Ifølge en forskningsrapport fra Klima- og Miljødepartementet er modernisering og tilpasning helt nødvendig for å redde gamle bygg. Samtidig påpeker de at selv små endringer i bygningsstrukturer og materialbruk kan føre til skader på bygningsmassen, og ha store negative effekter på bygningen.

For å imøtekomme denne utfordringen er det nødvendig å forstå det tradisjonelle håndverket samtidig som man kjenner de nye mulighetene.

Tradisjonelt håndverk som tilpasses byggestilen

Blikkenslager-yrket er et av verdens eldste håndverk og denne kompetansen blir stadig viktigere for byggenæringen, nettopp på grunn av endringene i klima og miljø.

I dag har vi selvfølgelig utstyr og muligheter som man bare kunne drømme om for 100 år siden, men håndverket som ligger i bunnen er fremdeles det samme. Derfor kan vi bruke tradisjonelle metoder for å lage løsninger som tåler fremtiden. Dette bidrar til å ivareta bygningens originale stil og arkitektur, samtidig som vi sikrer tette og solide løsninger.

Når verneverdige bygninger skal oppgraderes, kreves god forståelse for konstruksjonsmåter og historisk verdi, samt kjennskap til lovverket. Dette setter blikkenslageren i en særstilling, fordi vi var der når det først ble bygget, og kompetansen er videreført gjennom generasjoner av håndverkere. Dette gir oss unik innsikt i muligheter og behov.

Den aller største utfordringen for en eldre bygning, er været.

Båndtekking vernede bygg

Takrenner, nedløpsrør og beslag – estetikk og verning

Været er den største utfordringen for alle bygg, og både regn, vind og sol sliter på bygningsmassen etter hvert som årene går. Derfor der det viktig å skifte eller reparere takrenner og beslag når de går i stykker, slik at resten av bygningen ikke får fukt- og råteskader.

I dag finnes det takrenner og beslag i en mengde ulike materialer. De tradisjonelle metallene for beslag var bly, sink og kobber, og det er disse som bør brukes på gamle bygninger. Dette er materialer som lettere kan formes og muliggjør spesialtilpasning til enhver bygning.

Vi kan produsere alle deler på verkstedet og lodde det sammen, slik man gjorde i gamle dager. Dermed kan vi fornye eldre bygg, samtidig som vi ivaretar bygningens estetikk og tradisjoner.

Takrenner og beslag av plast eller plastbelagt stål må unngås på bevaringsverdige og fredede hus. Materialene er ferdige elementer som er laget for standardbygninger. De er stive og vanskelige å tilpasse, i tillegg til å eldes på en lite tiltalende måte. Riksantikvaren vil ikke tillate denne typen løsninger på vernede bygg.

Tradisjonen tro

Gunvaldsen & Sønn driver i dag en moderne blikkenslagervirksomhet som har røtter tilbake til 1960. Vi er tro mot de gamle byggeskikkene samtidig som vi lager moderne løsninger tilpasset dagens forhold. Vi har lang erfaring med både båndtekkinger i kobber og sink, rutetekkinger og skifer eller gammeldagse takstein av tegl.

Når du skal oppgradere et vernet bygg bør du velge håndverkere som kjenner historien, og forstår hvor vi skal.

-Sammen kan vi bevare for fremtiden.

Send oss en forespørsel

Kontaktskjema

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 10.
    • Retningslinjer for personvern

    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.