Blikkenslagerens rolle i fremtiden

I Norge har blikkenslageren vært en viktig håndverker helt siden 1200- tallet. Men hvor viktig vil blikkenslageren være i fremtiden?

Vi lever i en tid med enorm teknologisk utvikling, og i skrivende stund er det mange som for eksempel lurer på om jobben deres kan overtas av en kunstig intelligens, eller automatiseres av en robot.

For oss blikkenslagere er det mye som har endret seg, og vi må også tilpasse oss endringer i klima, teknologi og byggeskikk.

Klimapåvirkning

Klimaet er i endring og vi har allerede begynt å oppleve sterkere værfenomener enn hva vi er vant til. For blikkenslageren gir dette nye utfordringer fordi det er våre produkter som beskytter hus og bygninger mot vær og vind.

Med sterkere klimatiske påkjenninger utsettes pipebeslag, takrenner, vindusbeslag og lignende for stadig tøffere påkjenninger. Dersom de ikke holder mål, utsettes bygninger for fuktinntrengning som fører til større skader.

Løsningen til denne utfordringen ligger faktisk i teknologi, men kanskje ikke på den måten man skulle tro.

Blikkenslager-teknologi

Når man snakker om teknologi er det vanlig å se for seg skjermer og duppedingser som ikke fantes før, men teknologi er mye mer enn det.

Når man restaurerer bygg, er det blitt ganske vanlig å finne skader som skyldes dårlig utført arbeid med blant annet kobber og blikk. Årsaken er at det er mangel på folk som kan de gamle teknikker og håndverk.

Høyt arbeidspress og krav til tempo fører til at folk uten riktig fagkompetanse ender opp med å tilpasse og feste beslag. Dette får igjen ringvirkninger som lekkasjer, og råteproblemer. Problemene forsterkes ved at været blir stadig mer utfordrende.

Derfor har Norsk Håndverksinstitutt med midler fra staten, satt i gang et prosjekt for å ta vare på det tradisjonelle blikkenslager-håndverket.

Løsningen på fremtidens utfordringer ligger altså i teknologien vi allerede har. Det har alltid hvert vær i Norge, så det er mange hundre år siden vi lærte hvordan vi skulle holde det ute. Det må vi bare fortsette med.

Nye byggeskikker og løsninger

Byggestiler endrer seg, og det kommer stadig nye materialer og produkter på markedet. Dette er positivt, fordi det gir flere muligheter og løsninger, men grunnkompetansen i blikkenslagerhåndverket er fremdeles helt vesentlig for å lage løsninger som holder.

Her hos Gunvaldsen & Sønn har vi vært blikkenslagere siden 1960. Ved vårt blikkenslagerverksted bruker vi gammelt håndverk i kombinasjon med moderne produkter, når vi lager beslagsløsninger.

På den måten kombinerer vi fortiden med nåtiden, for å lage løsninger som holder i fremtiden.

Alt begynner med skikkelig håndverk.

Send oss en forespørsel

Kontaktskjema

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 10.
    • Retningslinjer for personvern

    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

    Andre tjenester