Dette gjør en taktekker

En taktekker fester takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på taket, slik at det blir både tett og pent.

Taktekkeren er en spesialist som jobber med takkonstruksjoner, takomlegging og vedlikehold. Vi kaller taket for husets femte fasade, og dette er den desidert mest værutsatte delen av et hus. Derfor har taktekkeren en viktig oppgave med å sikre dine verdier.

I denne artikkelen vil vi se på de ulike oppgavene en taktekker utfører, og hvorfor det er viktig for å beskytte hjem og andre bygninger.

Taklegging og reparasjon

Taktekkerens jobb inkluderer alt fra å legge nye takbelegg som takstein, takplater, takpanner, takshingel og båndtekking, til å reparere lekkasjer og erstatte skadede takdeler.

Taktekkeren må ha grundig kunnskap om ulike takmaterialer og kompetanse til å sikre at taket er tett, solid og i stand til å motstå vær og klimatiske påkjenninger.

Dette er avgjørende for å forhindre fuktinntrengning og skader på bygningen.

Vedlikehold og inspeksjon

En viktig del av taktekkerens arbeid er vedlikehold og inspeksjon av eksisterende tak. Regelmessig inspeksjon hjelper med å oppdage potensielle problemer før de blir alvorlige og kostbare å reparere. Taktekkeren vil kunne sjekke for skader, slitasje, mugg- og råteskader, og sørge for at takrenner og avløpssystemer er i orden og fungerer som de skal.

Riktig vedlikehold kan forlenge takets levetid og spare huseiere for betydelige kostnader over tid. Et godt tak vil også kunne øke energieffektiviteten i bygget, ganske vesentlig.

Takisolering og energieffektivitet

I tillegg til å beskytte hjemmet mot elementene, vil et godt tak spille en viktig rolle i å øke bygningers energieffektivitet. Riktig taktekking og takisolering kan bidra til å redusere energiforbruket og senke strømregningen.

Taktekkeren kan installere isoleringsmaterialer under taket for å forbedre varme- og kjøleeffektiviteten, noe som gir et mer komfortabelt inneklima året rundt.

Taket ditt skal du ha lenge, og det er en av de større kostnadene man har på et bygg. Derfor er det viktig å bruke kyndige fagfolk til jobben, slik at taket får lengts mulig levetid.

Gunvaldsen og Sønn tar tak

Her hos Gunvaldsen & Sønn AS har vi over 60 års erfaring med takomlegging. Ved å kombinere vår lange håndverkserfaring med moderne materialer og løsninger, sikrer vi et tak som holder huset beskyttet i lang tid.

Som blikkenslagere kan vi lage alle beslagene som skal på taket med millimeterpresisjon. Det betyr at resultatet blir tett, pent og veldig holdbart. Vi tar tak i prosjektet ditt, og løser det på en skikkelig måte.

Spør oss gjerne om råd dersom du lurer på om taket ditt er modent for omlegging.

Send oss en forespørsel

Kontaktskjema

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 10.
    • Retningslinjer for personvern

    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

    Andre tjenester