Er det påbudt med takstige?

Det er i utgangspunktet påbudt med forskriftsmessig montert takstige på alle tak med helling, hvor pipe skal feies.

Formålet med å installere godkjente takstiger er å muliggjøre tilgang for feiervesenet, slik at de kan utføre rengjøring av pipen. Takstige er påkrevd når hellingen på taket er over 6 grader takfall.

Mangellapp fra feiervesenet

Hvis du mottar en anmerkning fra feiervesenet, er det viktig å installere riktig utstyr så fort som mulig. Som eier av boligen er det nemlig ditt ansvarlig å sikre at feieren har trygg tilgang til hele fyringsanlegget.

I Norge er det også obligatorisk at takstiger skal være typegodkjent av relevante myndigheter. Godkjenning innebærer en prosess der takstiger gjennomgår testing og sertifisering i samsvar med norske sikkerhetsstandarder. Dette garanterer at takstigene møter spesifikke kvalitets- og sikkerhetskrav fastsatt av myndighetene.

For å oppnå godkjenning må produsentene av takstiger sende inn tekniske dokumenter og prøver av produktene til en akkreditert testinstitusjon. Institusjonen utfører ulike tester for å vurdere takstigens styrke, stabilitet og sikkerhetsegenskaper. Hvis takstigen består alle nødvendige tester og oppfyller kravene, blir den tildelt godkjenning.

Godkjenningen blir deretter bekreftet med et sertifikat som bekrefter at takstigen er egnet og trygg å bruke under norske forhold.

Her kan du lese mer og bestille: Typegodkjente takstiger og stigetrinn.

 

Reglene for sikker adkomst

Det er ikke bare selve produktet som må være i orden. Monteringen må også være faglig utført, og i henhold til reglene for sikker adkomst.

I hovedsak kan vi si at reglene er som følger:

 • Alle tak med helling mot gesims eller tilsvarende må ha en permanent takstige eller trinn som oppfyller kravene i Norsk Standard (NS). Vanligvis er disse laget av galvanisert eller pulverlakkert stål. Monteringen skal følge instruksjonene nøye.
 • Stiger som er festet med kjetting rundt skorstein, mønebøyle, trestiger eller lignende, blir ikke akseptert.
 • Takstigen skal være forankret med innfesting ned i bærende konstruksjon, ettersom den skal være et punkt for festing av sikkerhetsline. Denne må kunne holde tilstrekkelig vekt ved fall.
 • Dersom det er flere skorsteiner på samme tak, må det være en gangbro/stigetrinn mellom dem, eller en fastmontert stige/trinn til hver skorstein.
 • Dersom skorsteinen er over 120 cm over taket, skal det normalt monteres en arbeidsplattform som følger Norsk Standard.
 • Adkomststiger må være typegodkjent og skal sikret mot utglidning og strekke seg minst 1 meter over avsatsen/kanten på taket.

Dette er en litt forenklet formulering av regelverket, sånn at vi får frem hovedtrekkene. Det viktigste for deg er at du kan være trygg på at monteringen er fagmessig utført, dersom du har fått hjelp av oss til å løse problemet.

Gunvaldsen & Sønn – Helt sikkert

Gunvaldsen & Sønn har lang erfaring og høy kompetanse på fagmessig og sikker montering av takstiger.

Trenger ditt tak takstiger? Send oss bilder av taket og pipa via kontaktskjemaet, og vi kommer raskt tilbake til deg med et prisoverslag på beste sikringsløsning.

Du kan også ta kontakt via telefonen for en hyggelig prat.

Send oss en forespørsel

Kontaktskjema

 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 10 MB, Max. files: 10.
  • Retningslinjer for personvern

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Andre tjenester