Hvordan hindre takras?

Vinterens ankomst bringer ikke bare med seg gleden av snø, men også ansvaret for å sikre taket mot farlige snøras.

Snøfangere installert på taket, er en pålitelig løsning for å hindre snø fra å rase ned og forårsake skade på eiendom eller mennesker.

Ifølge lovdata.no er det huseiers plikt å sikre at ingen kan skades av snø og is som faller fra taket, og brudd på denne plikten kan medføre bøtelegging eller strengere straffeførsel. Derfor er det viktig å ta dette seriøst.

Sikring mot snøras

Snøfangere kommer i ulike varianter og stiler, og er tilpasset forskjellige takmaterialer og estetiske preferanser. Montering av snøfanger innebærer å montere konsoller eller beslag til undertaket og deretter sikre snøfangere til disse.

Plassering og montering avgjøres blant annet av takmaterialet og snøfangertype. Derfor bør man alltid bruke profesjonelle til å utføre dette arbeidet, slik at man ikke skaper en falsk trygghet med noe som er feilmontert.

Profesjonell montering og sikkerhetstiltak

Dersom uhellet først er ute vil det ifølge huseierne.no virke formildende når man har benyttet profesjonelle til å sikre taket, selv om ansvaret ligger hos huseier.

Dette gjelder alle typer tak, og spesielt for tak med kompliserte vinkler eller spesielle behov.

Takvinkler og taktyper påvirker valg av snøfanger

Behovet for snøfangere varierer avhengig av takvinkelen og materialet som brukes til å tekke taket. Har du tak med glatt overflate, som takplater eller glatt takstein, må du ha snøfangere uansett. Dersom taket har ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, må du ha snøfanger når takvinkelen er 27 grader eller mer.

Det er viktig å vurdere takvinkelen nøye og velge riktig type snøfanger for å sikre best mulig beskyttelse mot snøras gjennom vinteren.

Gunvaldsen & Sønn

Gunvaldsen & Sønn AS monterer snøfangere til alle typer taktekking. Med eget blikkenslagerverksted og over 60 års erfaring, kan våre dyktige blikkenslagere hjelpe deg med å finne en løsning som passer dine behov.

Ikke ta unødvendig risiko, vi hjelper deg med å forhindre takras.

 

Send oss en forespørsel

Kontaktskjema

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 10 MB, Max. files: 10.
    • Retningslinjer for personvern

    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

    Andre tjenester